Brûzenije bij concours Bond van Zangkoren Friesland 2017

"Hallelujah"